Месност Пет чешми

Категорија: Природни убавини - Natural Beauties - Φύση

На околу 15 км над селото Градешница, се наоѓа извор со вода познат како Пет чешми.

Всушност, на терен се гледа само една чешма а водата од останатите четири се искористува во водоводниот систем.
Имено, преку цевки, од овој извор, со вода се снабдуваат селата Старавина, Градешница, Будимирци, Зовиќ.

pette-cesmi-01

pette-cesmi-02

 

made with love from Joomla.it