Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του χωριού Γραντεσνιτσα

Κατηγορία: Цркви и манастири - Churches and Monasteries - Εκκλησίες και μοναστήρια
Sv Nikola Gradesnica

Στο τέλος του XVIII και στις αρχές του ΧΙΧ αιώνα, στιν Οθωμανικι αφτοκρατορια  συμβαίνουν μεγαλες δημοσιες  πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής ήττας που οδήγησε τη χώρα σε οικονομική και πολιτική εξάρτηση απο τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο αφτο το περιοδο η Μακεδονια κομα ιτανε αναποσπαστο μερος απο ευρυχωρος του βιλαετ το Ρυμελια με κεντρο της Σοφια ο οπιος σιντομα λογο στραθιοτικισστρατηγηκη και πολιτικος λογος τιν μεταφερθηκανε στο Μοναστηρι-Μπιτολα.
Μετον  Ειρήνης του Εδρενιε το 1828 και τη συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας το 1830 ο χριστιανικός κόσμος κάτω από τουρκική κατοχή έχει εγκριθεί περισσότερα οφέλη. Με την απελευθέρωση των κορυφαίων διάταγμα της κυβέρνησης της Τουρκίας Γυλαχανσκι χατισεριφ στιν 1839 διακηρυττικε για προτι φορα απο τον  ο Σουλτάνος Αβδούλ .Μεδζιτ, πλήρη ισότητα ενώπιον του νόμου για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την εθνικότητα και την κοινωνική θέση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές άνοιξαν μια διαρκή διαδικασία πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές τάσεις και σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα κοινωνική πρόοδο.
Ο αντίκτυπος των κοινωνικών σχέσεων θα γίνουν αισθητές στα ευρύτερα θεμέλια, πνευματική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και καλλιτεχνική σχέδιο. Με την κατάργηση της αυτονομίας της Αρχιεπισκοπής της Οχρίδας, Πατριαρχείο στιν Κονσταντινοπολι έγινε ενεργητις της ελληνικής επιρροής, και η Βουλγαρική Εξαρχία της Βουλγαρίας, της Σερβίας και αργότερα, στέκεται ενάντια στις πρωτοβουλίες του μακεδονικού πληθυσμού όσον αφορά την οικονομική και πολιτιστική ανατροφή του. Όμως, παρά το γεγονός ότι στη Μακεδονία κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, θα λεγόμενη περίοδος αναγέννησης η οποία εξακολουθεί να είναι μέσα στην Οθωμανική Τουρκία, αλλά απασχολημένος και μια ευρύτερη διαδικασία - Βιομηχανική επανάσταση πια συμβαίνει στην Ευρώπη. Κατά την περίοδο της αναγέννησης αρχίζει αυξημένη δραστηριότητα της αποκατάστασης των εκκλησιών και των μοναστηριών στη Μακεδονία. Η οικοδομικής δραστηριότητας για το χριστιανικό πληθυσμό γινανε πιο εντατικη.
. Αρχεκτονική, ζωγραφική, σκάλισμα, αρχίζουν να εκδηλώνονται πλήρως τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των καιρών και μια νέα ζωή, αλλά την έκφραση της, η πνευματική ατμόσφαιρα της εποχής. Με την αύξηση της οικονομικής ενδυνάμωσης της μακεδονικής στοιχείο άρχισε την κατασκευή του μεγαλύτερο και υψηλότερο θρησκευτικά κτίρια - εκκλησίες του στερεού υλικού. Αρχίζουν να κατασκευαστεί σε ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό ύφος του ΧΙΧ αιώνα, με μεγάλη βασιλική διάθεση, τα οποία αντιπροσωπεύουν υψηλό τεχνικό επίτευγμα για την περίοδο κατά την οποία χτιστηκανε.
Χωριό Γραντεσνιτσα συνεχίζει οικοδομική παράδοση και κατά τη διάρκεια του ΧΙΧ αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή το χωριό Γραντεσνιτσα έχτισε ένα τέτοιο θρησκευτικό κτίριο στο κέντρο του χωριού.
Είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που μαθαίνουμε από επιγαφι τον κτιτορας ότι ο ναός χτίστηκε το 1862. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο ναός αγιογραφήθηκε.

sv-nikolaj-gradesnica-03

sv-nikolaj-gradesnica-04

 

sv-nikolaj-gradesnica-05

sv-nikolaj-gradesnica-06

sv-nikolaj-gradesnica-07

sv-nikolaj-gradesnica-08

sv-nikolaj-gradesnica-09

 

sv-nikolaj-gradesnica-10

 

sv-nikolaj-gradesnica-11     
sv-nikolaj-gradesnica-12

 

made with love from Joomla.it