Το χωριό Ζόβικ

Κατηγορία: Преданија - Legends - Μύθος

Το χωριό Ζόβικ βρίσκεται στο Δήμο Νόβατσι, 50 χμ. μακριά από το Μοναστήρι (Μπίτολα).

Κοντά στο χωριό τρέχει το ποτάμι που λέγεται Γκράντεσκα, στο οποίο βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα κτίρια στο μέρος του Μορίχοβου - η γέφυρα του Ζόβικ.
Το χωριό Ζόβικ βρίσκεται στο Μορίχοβο εντός του Μοναστηρίου, και είναι χωρισμένο σε δυο μέρη, παλιά και καινούρια περιοχή. Το κομμάτι του Ζόβικ Ι συνορεύει με το χωριό Σταράβινα, και το κομμάτι του Ζόβικ ΙΙ συνορεύει με την συνοριακή γραμμή της Ελλάδας. Το χωριό ανήκει του Δήμου Νόβατσι. Το χωριό είναι λοφώδες, σε 680 μ. υψόμετρο (για το χωριό Ζόβικ ΙΙ). Από την πόλη Μοναστήρι η περιοχή απέχει 52 χμ. περίπου.

12-zovik

Το έδαφος των δυο μέρων είναι μεγάλος χώρος από 22,3 τετραγωνικά χμ. Στο παρελθόν το όνομα του χωριού ήταν Μπζόβικ, γιατί στο έδαφος του είναι διαδεδομένο το θεραπευτικό φυτό που λέγεται «μπόζελ». Στο χωριό έχει 30 - 40 οικογένιες περίπου. Ο πλυθησμός που μένει εκεί ασχολείται με κτηνοτροφία και με γεωργία. Το χωριό Ζόβικ είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Μορίχοβου.
Κοντά στο χωριό τρέχει το ποτάμι που λέγεται Γκράντεσκα, το οποίο πηγάζει στο βουνό Βόρας (Νίτζε), και πρωτά ενώνει με το ποτάμι Σάτοκα, και μετά με το ποτάμι Τσ’ρνα. Το ποτάμι Γκράδεσκα τρέχοντας στην πετρώδη του πορεία έχει κάνει φαράγγι με θαυμάσια ομορφιά.
Από τα πάντα που διηγείται σχετικά με το χώριο Ζόβικ η πιο μεγάλη εντύπωση είναι το παραμύθι για την γέφυρα στο ποτάμι Γκράδεσκα. Η πετρώδης γέφυρα βρίσκεται κοντά στο χωριό. Ο σκοπός της ήταν η διάβαση του ποταμιού. Ήταν χτισμένος για επικοινωνία του πλυθησμού με τα χωριά από την άλλη πλευρά του ποταμιού, τα εξής: Σταράβινα, Γκραδέσνιτσα, Μπέσιστε και Πόλτσιστε. Στη μεσαιωνική περίοδο στη θέση του πετρώδη γέφυρα υπήρχε μια ξύλινη γέφυρα η οποία κατεδαφίστηκε σε μια μεταφορά  από μεγάλο βάρος όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού.