Δυο δράκοι

Κατηγορία: Преданија - Legends - Μύθος

Υπήρχαν δθο δράκοι, ο ένας ήταν δικός μας και ένας ελληνικός. Ο ελληνικός δράκος ερωτεύτηκε την αδερφή του μακεδονικού δρακού την Γιάννα.

Μια μέρα ο μακεδονικός δράκος βγήκε από το σπίτι του να πάει περίπατο. Όταν ξαναγύρισε σπίτι βρήκε τον ελληνικό δράκο μέσα. Άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον χωρίς όπλο. Ο μακεδονικός δράκος ήταν πιο δυνατός και νίκησε τον ελληνικό δράκο. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος η αδερφή του μακεδονικού δράκου έβγαλε την ζώνη του αδερφού της κι παρόλο που ο μακεδονικός δράκος δέθηκε κατάφερε να νικήσει.
Τότε η αδερφή του άρχισε να φεύγει προς τα κάτω. Ο δράκος άρχισε να την διώχνει. Στον δρόμο είχε ένα αλέτρι και τότε ο δράκος πήρε το αλέτρι και να το ρίχνει στην αδερφή του αλλά δεν την χτύπησε και το μέρος που έπεσε το αλέτρι σήμερα το λένε Ράτσκοετς, από το αλέτρι. Μετά ο δράκος στην αδερφή του έρηξε με μια στοίβα των σιτηρών, αλλά δεν την χτύπησε, και μετά με κάπια πλάκα, και σήμερα υπάρχει μέρος που λέγεται πλάκα της Γιάννας (Γιάννινα πλάκα), όπου την σκώτωσε.
Και σήμερα ξέρουν το μέρος όπου στο λίβαδι υπάρχει βαθιά σπηλιά που ζούσε ο μακεδονικός δράκος και λέγεται Πέσοβα σπηλιά. Έχει ύψος ένα μέτρο περίπου και είναι ευρίχωρη και κανείς όμως δεν ξέρει πόσο βάθος έχει.