Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
 • Камен мост во село Зовиќ

  Селото Зовиќ спаѓа меѓу најживописните села во Мариово. Во близина на селото тече реката Градешка, која извира кај планината Ниџе, а се влива најнапред во реката Сатока, а потоа  во Црна река.

 • Каменот на арамиите

  Порано кога имало многу арамии низ мариовско особено во делот на Градешница и Бешиште

 • Куќата на Калеш Анѓа - Емисија во продукција на Тера Телевизија

  Куќата на Калеш Анѓа - Емисија во продукција на Тера Телевизија

 • Куќата на Калеш Анѓа во село Старавина

  Калеш Анѓа претставува една од најопеаните народни хероини. Селото Старавина е нејзиното родното место.

 • Куќата на Калеш Анѓа и црквата Св. Димитрија во Градешница - Емисија во продукција на Тера Телевизија

  Куќата на Калеш Анѓа и црквата Св. Димитрија во Градешница - Емисија во продукција на Тера Телевизија

 • Манастир Свети Димитриј во областа Tрново

  Недалеку од с. Будимирци кое се наоѓа на 845 метри надморска височина, се наоѓа село Трново на 905 метри надморска височина кое денес важи за напуштена и запоставена област.

 • Мариово - предание за настанок на името

  Во времето на заробувањето на Македонија од Турците, еден паша шетал низ сите села низ Мариово, како се сметаат дваесет и пет села мариовски. Дошол до селото Вепрчани.

 • Местото викано Ржта

  Ламјата, која била голема - со големи усти, заминала по полето житото да го собере.

 • Мостот во Зовиќ

  Bo 1950 година во Зовиќ над реката имало дрвен мост кој не бил многу сигурен и бил тесен.

 • Пешта - с. Градешница

  Пешта е тумба над селото Градешница, на северната страна. Таму имало римска населба, беден и кула, има ѕидишта кои биле ѕидани со вар и песок.

 • Свети Димитрие - Манастирски комплекс Чебрен

  Манастирот  Свети Димитрие се наоѓа во рамките на второто предградие на средновековниот град Чебрен, на десниот брег на реката Црна.

 • Свети Димитрие, село Градешница

  Веројатно името на селото Градешница проиэлегува од утврденото градиште, од кое средновековната селска населба е подградие. Во селото Градешница, постојат девет цркви.

 • Свети Спас, Манастир Чебрен

  Црквата Свети Спас која се наоѓа во непосредна близина на Чебренскиот манастир - лево од земјениот пат што води до манастирот, лоцирана на едно возвишение над Црна Река, е надвор од последниот, третиот одбрамбен ѕид на средновековниот град Чебрен.

 • Тајната за вечната младост

  Според кажувањата на жителите на мариовското село Старавина, оној кој ја има амајлијата направена од две треви кои можат да се најдат само на врвот на Кајмакчалан на планината Ниџе, ќе остане вечно млад, убав и ќе го прати среќа.

 • Тврдината Пешта

  Над клисурата на Градешка Река на 919 метри надморска височина помеѓу селата Градешница и Старавина на 52 километри од Битола се наоѓа Тврдината Пешта.

 • Топонимите во регионот на Градешница, Старавина, Зовиќ

  Баба е месност помеѓу Старавина и Бзовиќ. Тоа е всушност едно мало ридче. Кај народот постои уверување дека месноста го добила своето име по една зла баба која загинала од гром на тоа место.

 • Трева што бега

  Тревата што бега е составена од два дела. Ако не се наберат во исто време може да не се состават.

 • Црква Свети Никола село Градешница

  Кон крајот на XVIII и почетокот XIX век, во Турската империја се случуваат крупни општественo-политички и економски промени како резултат на воените порази што ја доведуваат земјата во економска и политичка зависност во однос на европските земји.

 • Црквата св. Димитрија

  Се зборува дека таа црква е многу стара 13-14 век. Она што се кажува е дека во Првата свестка војна на неа паднала бомба и не експлодирала туку само направила длапка.

 • Чебрен - Манастирски комплекс

  Чебрен е  место во Мариово  со богато историско минато. Атарот на Чебрен, денес  потпаѓа под селото Зовиќ, односно Oпштина Новаци.