Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
 • Пашканат – Pastinaca sativa

  Пашканатот е 2 годишно растение од родот на цветни растенија кое има голем и вретенест корен со жолта боја.

 • Пелин – бел, црн, комфорен

  Пелинот е трајна билка со разгрането стебло, полугрмушест облик и со висина до 1 метар.

 • Петровец – Agrimonia eupatoria

  Петровецот е повеќегодишна зељеста билка, која расте до 1 метар.

 • Пиреј – Agropyron repens

  Пирејот е повеќегодишно жилаво растение, високо до 1 метар со долги тенки и плоснати листови со зелена боја, а цветовите се сместени во класови.

 • Планински чај – Sideritis scardica

  Планинскиот  чај е едногодишна билка, со исправено четириаголно стебло со висина од 60 cm.

 • Рапешко Езеро

  Оддалечено 32 км од Битола, вештачкото езеро во село Рапеш претставува пријатна глетка за посетителите на овие краеви и вистинско освежување во овој релативно сув регион.

 • Ресник – Eupatorium cannabinum

  Ресникот е зељесто растение кое расте на влажни места покрај шуми патишта и потоци.

 • Риган – Origanum vulgare

  Стеблото на риганот е исправено и високо до 70 цм. Лисјата се јајчести, а цветовите се ситни, имаат розово-виолетова боја и се наоѓаат на врвот на гранчината.

 • Рузмарин – Rosmarinus officinalis

  Рузмаринот спаѓа во групата на дрвенести многугодишни растенија, има разгрането стебло со исправени гранки високи до 2 метри, а лисјата се долги до 4 сантиметри и многу тенки.

 • Салеп – Orchis morio

  Салепот е повеќегодишна билка со стебло високо до 50 цм. Листовите се издолжени а цветот кој е сместен на врвот на билката е во повеќе различни бои.

 • Суводолско Езеро

  Формирано за потребите на РЕК Битола вештачкото езеро Суводол е една од почесто посетуваните локации од излетниците, планинарите и рибарите.

 • Тегавец – Plantago lanceolata

  Има повеќе врсти на тегавец(тесен,среден и широк) и сите се многу лековити.

 • Тиква – Cucurbita pepo

  Тиквата е едногодишно растение со ползаво стебло до 8 метри на кое има боцки.

 • Трнинка – Prunus spinosa

  Трнинката е грмушка висока до 3 метри, и има многу трнчиња. Лисјата на ова растение се јајчести а цветовите бели и многу ситни.

 • Троскот – Polygonum aviculare

  Троскотот е едногодишна зељеста билка чии жилави стебленца ползат по земјата и достигаат должина до 60 цм.

 • Цикорија – Cichorium intybus

  Цикоријата е билка која има траен и вретенест корен, круто и исправено стебло и достигнува висина до 1,5 метри.

 • Црвен кантариот – Centaurium erythraea

  Името на ова растение потекнува од латинските зборови centum – стотина и aurum – злато, што значи лек што вреди како злато.

 • Црн слез – Malva silvestris

  Црниот слез има стебло високо до 1 метар и доста јак корен.

 • Црна рибизла – Ribes nigrum

  Оваа билка спаѓа во родот на грмушки и е повеќегодишно растение со висина до 2 метри.

 • Чемер – Gentiana lutea

  Чемерот е повеќегодишна билка со цврсто и високо стебли до 1,5 метри.