Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Суводолско Езеро

Ezero Suvodol

Формирано за потребите на РЕК Битола вештачкото езеро Суводол е една од почесто посетуваните локации од излетниците, планинарите и рибарите.

Оддалечено 19 км од Битола, ова езеро претставува одлична локација за одмор и рекреација.

suvodol-02

suvodol-03

made with love from Joomla.it

Мапа на природни убавини

made with love from Joomla.it