Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Манастир Свети Димитриј во областа Tрново

Manastir sv. Dimitrij Trnovo

Недалеку од с. Будимирци кое се наоѓа на 845 метри надморска височина, се наоѓа село Трново на 905 метри надморска височина кое денес важи за напуштена и запоставена област.

Повеќе...

Црква Свети Никола село Градешница

Sv Nikola Gradesnica

Кон крајот на XVIII и почетокот XIX век, во Турската империја се случуваат крупни општественo-политички и економски промени како резултат на воените порази што ја доведуваат земјата во економска и политичка зависност во однос на европските земји.

Повеќе...

Свети Димитрие, село Градешница

Sv. Dimitrij s. Gradesnica

Веројатно името на селото Градешница проиэлегува од утврденото градиште, од кое средновековната селска населба е подградие. Во селото Градешница, постојат девет цркви.

Повеќе...

Свети Спас, Манастир Чебрен

Sv. Spas Cebren

Црквата Свети Спас која се наоѓа во непосредна близина на Чебренскиот манастир - лево од земјениот пат што води до манастирот, лоцирана на едно возвишение над Црна Река, е надвор од последниот, третиот одбрамбен ѕид на средновековниот град Чебрен.

Повеќе...

Свети Димитрие - Манастирски комплекс Чебрен

Sveti Dimitrij Cebren

Манастирот  Свети Димитрие се наоѓа во рамките на второто предградие на средновековниот град Чебрен, на десниот брег на реката Црна.

Повеќе...

Чебрен - Манастирски комплекс

Cebren Mariovo

Чебрен е  место во Мариово  со богато историско минато. Атарот на Чебрен, денес  потпаѓа под селото Зовиќ, односно Oпштина Новаци.

Повеќе...

Мапа на цркви и манастири

made with love from Joomla.it