Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Калеш Анѓа

Селото Старавина е најпознато според локалната хероина Калеш Анѓа.

Повеќе...

Името на Старавина

Имало во Старавина стари лозја, ова било погодно место за лозје. Грозјето се обработувало во природни камења за вино.

Повеќе...

Мостот во Зовиќ

Bo 1950 година во Зовиќ над реката имало дрвен мост кој не бил многу сигурен и бил тесен.

Повеќе...

Зовиќ

Село Зовиќ е лоцирано во општина Новаци, на 50 км од Битола. Во близина на селото течи Градешка Река, на која што се наоѓа едно од најубавите зданија во мариовскиот крај - Зовичкиот Мост.

Повеќе...

Трева што бега

Тревата што бега е составена од два дела. Ако не се наберат во исто време може да не се состават.

Повеќе...

Црквата св. Димитрија

Се зборува дека таа црква е многу стара 13-14 век. Она што се кажува е дека во Првата свестка војна на неа паднала бомба и не експлодирала туку само направила длапка.

Повеќе...

Вода од манастирот св. Илија (Брен)

Од манастирот св. Илија не треба да земаш вода за дома туку само за на терен. Интересно за овај извор е верувањето кај месното население, дека „Вода од Брен, не се носи за дома".

Повеќе...

Каменот на арамиите

Порано кога имало многу арамии низ мариовско особено во делот на Градешница и Бешиште

Повеќе...

Местото викано Ржта

Ламјата, која била голема - со големи усти, заминала по полето житото да го собере.

Повеќе...

Детето што го чувал имотот на своето семејство

Се родило дете со крилја. Мајка му го криела долго време. Свекрвата еден ден и рекла, снао долго време детево не ни го даваш да го видиме, да го искапиме, а нас ни е мерак, знаеш посебно за машките деца.

Повеќе...

Змејот што ги чувал лозјата

На местото викано Тумба на крајот од селото се верува дека имало Змеј кој ги чувал, лозјата, нивите, шталите, имотите на селаните од ламјата.

Повеќе...

Два змеја

Имало два змеја, еден наш и еден грчки. Грчкиот змеј се заљубил во сестрата на македонскиот змеј Јана.

Повеќе...

Јамата што оди во Грција

Во јама над Градешница каде што биле овчарите со овците паднале два брава и како што раскажуваат старите после еден месец излегле во Грција кај морето (кај Солун) ама без волна.

Повеќе...

Како селото Градешница го добило своето име

Градешница како место се формирало од две други населби.

Повеќе...

Влегувањето на турците во градот Пешта - 2

Градот Пешта со вода се снабдувал од изворите во близина на манастирот Св. Илија кои се наоѓале на растојание од 10-15 километри, а од таму со ќунци била донесена до градот.

Повеќе...

Влегувањето на турците во градот Пешта

Градот Пешта кој се наоѓа на висорамнината над Старавина, во атарот на село Градешница, бил заграден со висок ѕид од 3 метри.

Повеќе...

Тајната за вечната младост

Според кажувањата на жителите на мариовското село Старавина, оној кој ја има амајлијата направена од две треви кои можат да се најдат само на врвот на Кајмакчалан на планината Ниџе, ќе остане вечно млад, убав и ќе го прати среќа.

Повеќе...

Топонимите во регионот на Градешница, Старавина, Зовиќ

Баба е месност помеѓу Старавина и Бзовиќ. Тоа е всушност едно мало ридче. Кај народот постои уверување дека месноста го добила своето име по една зла баба која загинала од гром на тоа место.

Повеќе...

Демирхисарска верзија за потеклото на Итар Пејо

Пред сто-двеста можеби и повеќе години Итар Пејо се родил во с.Железнец, каде реката Црна на селаните им е истум до газот.

Повеќе...

Итар Пејо

Трајко Огненовски посветен на проучувањето на ликот на Итар Пејо трагајќи низ светската и македонската литература открива дека ликот на Итар Пејо

Повеќе...

Пешта - с. Градешница

Пешта е тумба над селото Градешница, на северната страна. Таму имало римска населба, беден и кула, има ѕидишта кои биле ѕидани со вар и песок.

Повеќе...

Дошов камен - с. Градешница

Некојси Дошо бил козар, пасел бројно стадо кози.
Имал и крупни прчови.

Повеќе...

Змејца - с. Градешница

Змејца е една пештера во реонот на мариовското село Градешница Местото некогаш се викало и Змејова дупка.

Повеќе...

Змејот и девојката од с. Старавина

Едно време не знам пред колку години дедо ми расправаше една прикаска. Он ми кажуваше дека некое време си имало змеови како човек да шетат.

Повеќе...

Мариово - предание за настанок на името

Во времето на заробувањето на Македонија од Турците, еден паша шетал низ сите села низ Мариово, како се сметаат дваесет и пет села мариовски. Дошол до селото Вепрчани.

Повеќе...