Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Јамата што оди во Грција

Во јама над Градешница каде што биле овчарите со овците паднале два брава и како што раскажуваат старите после еден месец излегле во Грција кај морето (кај Солун) ама без волна.

Експертски извештај за природните /историските знаменитости во општина Новаци
Тема: ТРАДИЦИЈАТА И ЖИВОТОТ ВО МАРИОВСКИОТ ДЕЛ НА ОПШТИНА НОВАЦИ
Изработил: М-р Игор Тасевски
Април 2014