Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
 • Јамата што оди во Грција

  Во јама над Градешница каде што биле овчарите со овците паднале два брава и како што раскажуваат старите после еден месец излегле во Грција кај морето (кај Солун) ама без волна.

 • Влегувањето на турците во градот Пешта

  Градот Пешта кој се наоѓа на висорамнината над Старавина, во атарот на село Градешница, бил заграден со висок ѕид од 3 метри.

 • Влегувањето на турците во градот Пешта - 2

  Градот Пешта со вода се снабдувал од изворите во близина на манастирот Св. Илија кои се наоѓале на растојание од 10-15 километри, а од таму со ќунци била донесена до градот.

 • Вода од манастирот св. Илија (Брен)

  Од манастирот св. Илија не треба да земаш вода за дома туку само за на терен. Интересно за овај извор е верувањето кај месното население, дека „Вода од Брен, не се носи за дома".

 • Два змеја

  Имало два змеја, еден наш и еден грчки. Грчкиот змеј се заљубил во сестрата на македонскиот змеј Јана.

 • Демирхисарска верзија за потеклото на Итар Пејо

  Пред сто-двеста можеби и повеќе години Итар Пејо се родил во с.Железнец, каде реката Црна на селаните им е истум до газот.

 • Детето што го чувал имотот на своето семејство

  Се родило дете со крилја. Мајка му го криела долго време. Свекрвата еден ден и рекла, снао долго време детево не ни го даваш да го видиме, да го искапиме, а нас ни е мерак, знаеш посебно за машките деца.

 • Дошов камен - с. Градешница

  Некојси Дошо бил козар, пасел бројно стадо кози.
  Имал и крупни прчови.

 • Змејот и девојката од с. Старавина

  Едно време не знам пред колку години дедо ми расправаше една прикаска. Он ми кажуваше дека некое време си имало змеови како човек да шетат.

 • Змејот што ги чувал лозјата

  На местото викано Тумба на крајот од селото се верува дека имало Змеј кој ги чувал, лозјата, нивите, шталите, имотите на селаните од ламјата.

 • Змејца - с. Градешница

  Змејца е една пештера во реонот на мариовското село Градешница Местото некогаш се викало и Змејова дупка.

 • Зовиќ

  Село Зовиќ е лоцирано во општина Новаци, на 50 км од Битола. Во близина на селото течи Градешка Река, на која што се наоѓа едно од најубавите зданија во мариовскиот крај - Зовичкиот Мост.

 • Името на Старавина

  Имало во Старавина стари лозја, ова било погодно место за лозје. Грозјето се обработувало во природни камења за вино.

 • Итар Пејо

  Трајко Огненовски посветен на проучувањето на ликот на Итар Пејо трагајќи низ светската и македонската литература открива дека ликот на Итар Пејо

 • Како селото Градешница го добило своето име

  Градешница како место се формирало од две други населби.

 • Калеш Анѓа

  Селото Старавина е најпознато според локалната хероина Калеш Анѓа.

 • Каменот на арамиите

  Порано кога имало многу арамии низ мариовско особено во делот на Градешница и Бешиште

 • Мариово - предание за настанок на името

  Во времето на заробувањето на Македонија од Турците, еден паша шетал низ сите села низ Мариово, како се сметаат дваесет и пет села мариовски. Дошол до селото Вепрчани.

 • Местото викано Ржта

  Ламјата, која била голема - со големи усти, заминала по полето житото да го собере.

 • Мостот во Зовиќ

  Bo 1950 година во Зовиќ над реката имало дрвен мост кој не бил многу сигурен и бил тесен.