Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Змејот што ги чувал лозјата

На местото викано Тумба на крајот од селото се верува дека имало Змеј кој ги чувал, лозјата, нивите, шталите, имотите на селаните од ламјата.

Секој ден луѓето на змејот му носеле погачи и вино за да ги чува.

07-gradesnica

Имотите му биле зачувани, а храната и виносто секое утро биле изедени и испиени.
Оваа легенда до сега ја немаме сретнато во книгите, a е позната меѓу народот.

Раскажувач: Бојковски Трајко 66 години од с. Градешница, запишал Игор Тасевски, јануари 2014 год.

Експертски извештај за природните /историските знаменитости во општина Новаци
Тема: ТРАДИЦИЈАТА И ЖИВОТОТ ВО МАРИОВСКИОТ ДЕЛ НА ОПШТИНА НОВАЦИ
Изработил: М-р Игор Тасевски
Април 2014