Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Црквата св. Димитрија

Се зборува дека таа црква е многу стара 13-14 век. Она што се кажува е дека во Првата свестка војна на неа паднала бомба и не експлодирала туку само направила длапка.

10-sv-dimitrija-gradesnicaТаа бомба до пред 10-тина години (2003 - 2004 година) стоела горе на покривот од црквата. Кога се вршело реновирање на црквата тогаш бомбата е отстранета. Раскажувањата за гранатат се дека кога таа пднала врз црквата нешто светело таму. Некој пошол да види што свети таму се качил горе и ги кренал рацете и така се здрвил.

Раскажувач: Стефан Ковачески 71 годинаод с. Градешница, запишал Игор Тасевски, јануари 2014 год.

Експертски извештај за природните /историските знаменитости во општина Новаци
Тема: ТРАДИЦИЈАТА И ЖИВОТОТ ВО МАРИОВСКИОТ ДЕЛ НА ОПШТИНА НОВАЦИ
Изработил: М-р Игор Тасевски
Април 2014