Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
 • Свети Димитрие, село Градешница

  Веројатно името на селото Градешница проиэлегува од утврденото градиште, од кое средновековната селска населба е подградие. Во селото Градешница, постојат девет цркви.

 • Село Градешница

  Градешница е едно од најпознатите села во Мариово ( Битолоско) кое се наоѓа во составот на Општина Новаци и е оддалечено 53 километри од Битола. 

 • Тврдината Пешта

  Над клисурата на Градешка Река на 919 метри надморска височина помеѓу селата Градешница и Старавина на 52 километри од Битола се наоѓа Тврдината Пешта.

 • Црква Свети Никола село Градешница

  Кон крајот на XVIII и почетокот XIX век, во Турската империја се случуваат крупни општественo-политички и економски промени како резултат на воените порази што ја доведуваат земјата во економска и политичка зависност во однос на европските земји.