Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Село Градешница

Категорија: Села - Villages - Χωριά

Градешница е едно од најпознатите села во Мариово ( Битолоско) кое се наоѓа во составот на Општина Новаци и е оддалечено 53 километри од Битола. 

Местоположбата на ова село е доста специфична, а тоа се гледа по фактот што Градешницата се наоѓа доста блиску до Општина Прилеп , а исто така и до државната граница со Грција.
gradesnica-mariovo-01

gradesnica-mariovo-02

gradesnica-mariovo-03
Според една претпоставка  Градешница своето име го добило по тоа што во однос со другите села од Мариово било најнапредно и личело на град, а според друга претпоставка е дека името Градешница го добило по Градешка река.
Градешница е ридско село кое се наоѓа на 850 метри надморска височина и е сместено во долината на Градешка река која селото го прави доста живописно.
Ова село било доста познато по високиот наталитет па затоа не чуди фактот што Градешница отсекогаш било најбројното од сите мариовски села. Меѓутоа ниту Градешница не беше заобиколена од масовното иселување на од мариовскиот крај во втората половина на 20 век. Па така од 1085 жители според пописот во 1953 година, денес во Градешница живеат помалку од 100 жители.


Текст: Владимир Кузманов

made with love from Joomla.it

Најдете село на мапата

made with love from Joomla.it