Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Црн слез – Malva silvestris

Црниот слез има стебло високо до 1 метар и доста јак корен.

Листовите се поставени на долги дршки и имаат облик на дланка, а цветовите се многубројни со светло-виолетова боја. Ова растение расте покрај патишта и во близина на населени места. Чајот од црн слез се користи против кашлица, бронхит, грип и при воспаление на усната празнина.

33-crn-slez

ПРОЕКТ ЖИВА ИСТОРИЈА-ЖИВА ПРИРОДА
Експертски извештај за природните  знаменитости во општина Новаци
Изработил: Божидар Бошковски