Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
 • Брест – Ulmus campestris

  Брестот е листопадно дрво, виско околу 20 метри, имам моќен корен , јајчести листови со кратки дршки на врвот зашилени,

 • Даб – Querqus robur

  Дабот е многугодишно дрво, високо и до 30 метри, има спирално распоредени листови, а цветовите имаат облик на реси.

 • Дрен – Cornus mas

  Дренот е листопадна грмушка со среден или висок раст и до 5 метри.

 • Леска – Corylus avellana

  Леската спаѓа во родот на листопадни дрвја и големи грмушки и достигнува висина до 5 метри.

 • Мајчина душица – Thymus serpyllum

  Мајчината душица е грмушеста билка, со висина од околу 20 – 30 см.

 • Магарешки трн – Onopordon acanthium

  Магарешкиот трн е цветно, двегодишно растение со груби боцкави листови и карактеристични жилести стебленца.

 • Магдонос – Petroselinum sativum

  Магдоносот е двегодишно растение со темнозелена боја, кое се користи како зачин.

 • Малина-Rubus idaeus

  Малината е растение кое спаѓа во видот на грмушести растенија, со висина на стеблото до 2 метри.

 • Морач – Foeniculum vulgare

  Морачот е повеќегодишно зељесто растение, со шупливо стебло.

 • Нане – Mentha piperita

  Нането е повеќегодишна зељеста билка со висина од 50-100 cm.

 • Невен – Calendula officinalis

  Овај преубав цвет има разгрането и влакнесто стебло со висина до 50 cm, долги листови и крупни цветови со портокалово – жолта боја.

 • Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

  Овчарската торбичка има исправено, слабо разгрането стебло кое расти до 50 cm.

 • Орев – Juglans regia

  Оревот е отпорно и витално листопадно дрво, кое расте како самоник во шумите и на влажни места.

 • Папрат – Aspidium filix mas

  Папратот е повеќегодишно растение кое расте во висина од околу 20–30 cm.

 • Пашканат – Pastinaca sativa

  Пашканатот е 2 годишно растение од родот на цветни растенија кое има голем и вретенест корен со жолта боја.

 • Пелин – бел, црн, комфорен

  Пелинот е трајна билка со разгрането стебло, полугрмушест облик и со висина до 1 метар.

 • Петровец – Agrimonia eupatoria

  Петровецот е повеќегодишна зељеста билка, која расте до 1 метар.

 • Пиреј – Agropyron repens

  Пирејот е повеќегодишно жилаво растение, високо до 1 метар со долги тенки и плоснати листови со зелена боја, а цветовите се сместени во класови.

 • Планински чај – Sideritis scardica

  Планинскиот  чај е едногодишна билка, со исправено четириаголно стебло со висина од 60 cm.

 • Ресник – Eupatorium cannabinum

  Ресникот е зељесто растение кое расте на влажни места покрај шуми патишта и потоци.