Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Свети Димитрие, село Градешница

Sv. Dimitrij s. Gradesnica

Веројатно името на селото Градешница проиэлегува од утврденото градиште, од кое средновековната селска населба е подградие. Во селото Градешница, постојат девет цркви.

Повеќе...

Свети Спас, Манастир Чебрен

Sv. Spas Cebren

Црквата Свети Спас која се наоѓа во непосредна близина на Чебренскиот манастир - лево од земјениот пат што води до манастирот, лоцирана на едно возвишение над Црна Река, е надвор од последниот, третиот одбрамбен ѕид на средновековниот град Чебрен.

Повеќе...

Свети Димитрие - Манастирски комплекс Чебрен

Sveti Dimitrij Cebren

Манастирот  Свети Димитрие се наоѓа во рамките на второто предградие на средновековниот град Чебрен, на десниот брег на реката Црна.

Повеќе...

Чебрен - Манастирски комплекс

Cebren Mariovo

Чебрен е  место во Мариово  со богато историско минато. Атарот на Чебрен, денес  потпаѓа под селото Зовиќ, односно Oпштина Новаци.

Повеќе...