Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
 • Манастир Свети Димитриј во областа Tрново

  Недалеку од с. Будимирци кое се наоѓа на 845 метри надморска височина, се наоѓа село Трново на 905 метри надморска височина кое денес важи за напуштена и запоставена област.

 • Свети Димитрие - Манастирски комплекс Чебрен

  Манастирот  Свети Димитрие се наоѓа во рамките на второто предградие на средновековниот град Чебрен, на десниот брег на реката Црна.

 • Свети Димитрие, село Градешница

  Веројатно името на селото Градешница проиэлегува од утврденото градиште, од кое средновековната селска населба е подградие. Во селото Градешница, постојат девет цркви.

 • Свети Спас, Манастир Чебрен

  Црквата Свети Спас која се наоѓа во непосредна близина на Чебренскиот манастир - лево од земјениот пат што води до манастирот, лоцирана на едно возвишение над Црна Река, е надвор од последниот, третиот одбрамбен ѕид на средновековниот град Чебрен.

 • Црква Свети Никола село Градешница

  Кон крајот на XVIII и почетокот XIX век, во Турската империја се случуваат крупни општественo-политички и економски промени како резултат на воените порази што ја доведуваат земјата во економска и политичка зависност во однос на европските земји.

 • Чебрен - Манастирски комплекс

  Чебрен е  место во Мариово  со богато историско минато. Атарот на Чебрен, денес  потпаѓа под селото Зовиќ, односно Oпштина Новаци.